Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

endemit
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viarock-sex-love rock-sex-love
endemit
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
https://www.facebook.com/perwersjee
Reposted frompensieve pensieve viarock-sex-love rock-sex-love
endemit
endemit
3612 3214
Leslie Ann O'Dell
Reposted fromcorvax corvax viacinnamomum cinnamomum

March 03 2017

endemit
endemit
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viarock-sex-love rock-sex-love

March 01 2017

endemit
6180 33d7 500
endemit
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
endemit
endemit
 „Wino się pije,
Piwo się żłopie,
a wódę to tylko się chla.
Panny się liże,
Damy się gwałci,
a w dziwki to tylko się pcha”.
(18 II 1933)
— Witkacy
Reposted fromkyte kyte viapseudooptymistka pseudooptymistka
endemit
5983 99d8
Awwwww, I want it BADLY!
endemit
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
endemit
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viarock-sex-love rock-sex-love

February 27 2017

endemit
5689 041c 500
Reposted fromcarol91 carol91 viapseudooptymistka pseudooptymistka

February 25 2017

February 23 2017

endemit

February 21 2017

1506 5314
Reposted fromheartsperm heartsperm viarock-sex-love rock-sex-love

February 17 2017

endemit
Alan Hermanek
Reposted frommajkey majkey viarock-sex-love rock-sex-love
endemit
3687 8447
endemit
Mieć go przy sobie... dotykać go... patrzeć, jak się uśmiecha... słyszeć te słowa. Mogłam przejść przez każde piekło pod warunkiem, że po męczącym dniu znajdę się tuż przy nim
— Sylvia June Day
Reposted fromswojszlak swojszlak viarock-sex-love rock-sex-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl